Polityka Prywatności

Spółka partnerska (dalej „My”, „Relog”) zobowiązuje się do zachowania poufności i nienaruszalności danych osobowych i innych informacji, które mogą być przez nas otrzymywane od użytkowników naszego serwisu.

W związku z tym oferujemy Ci, jako użytkownikowi serwisu Relog.kz. zapoznać się z niniejszą Polityką Prywatności („Polityka”, „Polityka Prywatności”), ponieważ pełna i bezwarunkowa akceptacja jej warunków jest warunkiem koniecznym do dalszego korzystania z usługi Relog.kz.

Serwis Relog.kz obejmuje stronę internetową dostępną pod adresem https://app.relog.kz, http://relog.kz. Oprogramowanie Relog.kz, instalowane na Twoich lub kontrolowanych przez Ciebie urządzeniach, a także zakres usług, które świadczymy za pośrednictwem strony internetowej i oprogramowania.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Niniejsza Polityka Prywatności informuje o tym, w jaki sposób otrzymujemy, przechowujemy, przetwarzamy, wykorzystujemy i chronimy dane osobowe oraz inne informacje otrzymywane od użytkowników serwisu Relog.kz.
1. 2. Niniejsza Polityka prywatności jest bezpośrednio powiązana z „Umową Użytkownika”, której warunki należy również zbadać i zaakceptować przed dalszym korzystaniem z serwisu.
1. 3. Korzystając z serwisu Relog.kz. wyrażasz zgodę na warunki niniejszej Polityki i udzielasz Relog.kz prawo do otrzymywania, przechowywania, przetwarzania i wykorzystywania Twoich danych osobowych i innych informacji, które Relog.kz otrzymuje w trakcie korzystania przez Ciebie z serwisu zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.
1. 4. Aby uzyskać pełny dostęp do spersonalizowanych funkcji serwisu, należy zarejestrować się w serwisie — utworzyć „konto” podając nam pełne i wiarygodne informacje o sobie.
1. 5. Korzystanie z podstawowych funkcji serwisu, a mianowicie monitorowanie pracy użytkowników, odbywa się za pomocą Oprogramowania zainstalowanego na sprzęcie końcowym należącym do Użytkownika lub kontrolowanym przez Ciebie („Urządzenie mobilne”). Praca takiego oprogramowania jest nierozerwalnie związane z Twoim Kontem i serwisem Relog.kz. Nie możesz korzystać z oprogramowania rezygnując z korzystania z serwisu.
1. 6. Podczas korzystania lub nieużywania urządzenia mobilnego oprogramowanie będzie tworzyć materiały tekstowe, graficzne, audio, wideo lub mieszane o charakterze informacyjnym („Dane informacyjne”), które są następnie przekazywane do zestawów oprogramowania i sprzętu Relog.kz do przetwarzania, przechowywania i odtwarzania w ramach Serwisu.
1. 7. Jeśli funkcje serwisu Relog.kz pozwalają zarejestrować nowego użytkownika serwisu w ramach Twojego Konta użytkownika, Ty oświadczasz, że w momencie rejestracji takiego nowego użytkownika w serwisie, użytkownik ten udzielił zgody na rejestrację, i że taki nowy użytkownik zapoznał się i w pełni akceptuję warunki niniejszej Polityki prywatności, warunki „Umowy Użytkownika” i postanowienia innych umów, przewidzianych serwisem, których akceptacja jest warunkiem koniecznym do korzystania z serwisu. W przeciwnym razie ponosisz pełną i niezależną odpowiedzialność za wszystkie działania i zaniechania takiego nowego Użytkownika, które popełnił podczas korzystania z serwisu Relog.kz, a także za wszystkie wynikające z tego konsekwencje.
1.8. Zalecamy powiadomienie każdej osoby, która będzie korzystać z Urządzenia mobilnego z  zainstalowanym Oprogramowaniem i komunikującym się z Twoim Kontem, że Oprogramowanie jest zainstalowane na Urządzeniu mobilnym. Takie powiadomienie może być dokonywane do momentu korzystania przez osobę fizyczną z z urządzenia mobilnego i zawierać listę podstawowych funkcji wykonywanych przez Oprogramowanie oraz celów korzystania z niego przez Ciebie.
1. 9. Niniejsza Polityka prywatności nie reguluje pozyskiwania, przechowywania, przetwarzania, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych i informacyjnych przez przedsiębiorstwa i organizacje zewnętrzne nie będące w posiadaniu lub pod zarządem Relog.kz, a także przez osoby fizyczne, które nie są pracownikami Relog.kz Spółka partnerska, nawet jeśli uzyskałeś dostęp do stron, towarów lub usług tych osób za pośrednictwem usługi Relog.kz.
1. 10. Niniejsza Polityka Prywatności informuje, że mamy wzajemne prawo do używania logo firm w formie elektronicznej lub drukowanej. Wzajemne wykorzystanie logo pozwala użytkownikom, partnerom i dostawcom dowiedzieć się o naszych relacjach biznesowych z Tobą, podkreślając nasze zaangażowanie w poprawę efektywności biznesowej i zaangażowanie w najnowsze technologie.


2. INFORMACJE, KTÓRE ZBIERAMY, PRZECHOWUJEMY I PRZETWARZAMY
2.1. Informacje, które zbieramy, przechowujemy i przetwarzamy, obejmują dane kontaktowe wprowadzane podczas rejestracji Konta (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu), dane rozliczeniowe, za pomocą których dokonano płatności za usługę, wiadomości, które wymieniasz z nami lub innymi użytkownikami usługi oraz inne informacje określone w niniejszej Polityce.
2. 2. Otrzymujemy dane osobowe i informacyjne od Użytkownika za pośrednictwem naszego serwisu i poczty elektronicznej, jednak w niektórych przypadkach możemy uzyskać te informacje również od innych osób. Zbieramy tylko te informacje, które są niezbędne do realizacji celów naszych relacji z Tobą. Nie zbieramy informacji, których prawo zabrania. Ponadto nie gromadzimy informacji w sposób zabroniony przez takie prawo.
2. 3. Serwis Relog.kz bezpośrednio związany z pozyskiwaniem Danych Informacyjnych, ich późniejszym przechowywaniem, przetwarzaniem i powielaniem w ramach konta, na którym zostały utworzone.
 
3. CEL GROMADZENIA I WYKORZYSTYWANIA DANYCH
3.1. Podczas rejestracji w serwisie prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego i podanie w nim niektórych danych osobowych. Wykorzystujemy te informacje do dalszego kontaktu z Tobą.
3.2. Celem gromadzenia danych osobowych i informacyjnych jest dostarczenie użytkownikowi produktów i usług, o które wnioskowałeś za pośrednictwem serwisu. Nie będziemy wykorzystywać Danych Osobowych i informacyjnych do celów niezwiązanych z naszym Serwisem.
3. 3. W przypadku zakupu u nas usługi płatnej prosimy o wypełnienie formularza zamówienia, podając w nim dane kontaktowe i osobowe dane finansowe. Dane kontaktowe zawierają: imię i nazwisko oraz adres e-mail. Dane finansowe zawierają dane wykorzystywane przy dokonywaniu płatności elektronicznych (np. numer karty kredytowej i data jej ważności). Dane finansowe są przesyłane w postaci zaszyfrowanej. Wykorzystujemy te dane do wystawiania Ci faktur i realizacji zamówień. Jeśli napotkamy problemy podczas realizacji zamówienia, wykorzystamy te informacje do skontaktowania się z Tobą.
3.4. Będziemy przesyłać Ci informacje o produktach, usługach, ofertach specjalnych i promocjach oferowanych przez serwis. Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas takich informacji, poinformuj nas o tym korzystając z funkcji Serwisu lub kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. 5. Możesz samodzielnie (za pomocą funkcji Serwisu) lub kontaktując się z nami, usunąć swoje Dane osobowe i informacyjne. W niektórych przypadkach możemy nie być w stanie tego zrobić, ale na pewno powiadomimy Cię o takim przypadku. W takim przypadku, po usunięciu takich danych z serwisu, nie będziemy mogli świadczyć niektórych usług i niektóre funkcje usługi staną się dla Ciebie niedostępne.

 
4. PRZEKAZANIE DANYCH
4. 1. Nie udostępniamy Twoich Danych osobowych i informacyjnych stronom trzecim bez Twojej zgody, z wyjątkiem następujących przypadków:
Po uzyskaniu Twojej zgody na odpowiednie działania z Twoimi danymi, o ile takie działania i ich warunki nie są regulowane przez niniejszą Politykę;

W razie potrzeby przekazania takich danych w celu realizacji Twojego zamówienia lub zapytania;

Jeśli jest to wymagane w celu przestrzegania obowiązujących przepisów, spełnienia żądań i żądań sądowych, organów ścigania i innych organów rządowych.
W przypadku, gdy naszym zdaniem naruszasz warunki niniejszej Polityki lub Umowy Użytkownika lub innych umów i umów między tobą a Relog.kz.
4. 2. W przypadku fuzji, przejęć, kupna i sprzedaży aktywów Relog.kz przez inną firmę, Twoje Dane osobowe i informacyjne będą prawdopodobnie znajdować się wśród aktywów przekazywanych nowej firmie. Jeśli tak się stanie, powiadomimy Cię o tym e-mailem lub opublikujemy takie powiadomienie na naszej stronie na 30 dni przed wystąpieniem takich zmian.

5. DOSTĘP DO DANYCH
5. 1. W każdej chwili możesz zwrócić się do nas z prośbą o udostępnienie Ci wszystkich Twoich  danych osobowych przechowywanych w kompleksach oprogramowania i sprzętu Relog.kz. Postaramy się odpowiedzieć na takie zapytanie w ciągu 30 dni.
5. 2. Jeśli Twoje dane osobowe uległy zmianie lub nie chcesz już korzystać z serwisu Relog.kz jeśli chcesz usunąć z serwisu wszystkie Twoje Dane osobowe i informacyjne, możesz dokonać zmian, zaktualizować, wyłączyć lub usunąć takie dane za pomocą funkcji serwisu na swoim koncie lub wysyłając do nas zapytanie e-mailem.
5. 3. Jeśli Twoje dane osobowe przechowywane i przetwarzane przez serwis uległy zmianie, musisz również wprowadzić odpowiednie zmiany w serwisie, ponieważ wykorzystanie przez nas nieaktualnych informacji może obniżyć jakość świadczonej usługi lub spowodować, że nie będziesz mógł z niej korzystać.
 
6. PRZECHOWYWANIE I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
6.1. Relog.kz podejmie wszelkie uzasadnione środki ostrożności w celu ochrony Danych osobowych i informacyjnych przed utratą, zniekształceniem lub nieautoryzowanym użyciem. Obejmuje to fizyczne, technologiczne i programowe środki bezpieczeństwa. Relog.kz stara się chronić takie dane już od etapu ich przesyłania do serwisu.
6.2. Należy jednak zrozumieć, że nie ma sposobu na przesyłanie danych przez Internet lub ich późniejsze przechowywanie w formie cyfrowej, która byłaby w 100% bezpieczna. Tak więc, pomimo naszych najlepszych starań, nie możemy zagwarantować absolutnej ochrony otrzymywanej od Ciebie informacji przez Relog.kz. Ponadto, w przypadku utraty lub niezabezpieczenia przez Ciebie bezpieczeństwa i poufności danych logowania do serwisu (login i hasło), osoby trzecie mogą uzyskać nieautoryzowany dostęp do Twojego konta, a także danych osobowych i informacyjnych przechowywanych w serwisie.
6. 3. Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe i informacyjne tak długo, jak Twoje konto będzie aktywne lub przez czas niezbędny do świadczenia serwisu, rozwiązywania sporów i realizacji naszych wzajemnych ustaleń.


7. DANE ANONIMOWE
7.1. Strona www Relog.kz wykorzystuje pliki cookie i inne technologie, które pomagają nam monitorować działania użytkowników serwisu. Cookie to fragment danych automatycznie generowany przez serwis i przechowywany w komputerze Użytkownika Serwisu w postaci jednego lub więcej plików. Pliki cookie są indywidualne, ale nie zawierają Twoich danych osobowych i informacyjnych.
7.2. Możesz zablokować pobieranie plików cookie do komputera w dowolnym momencie, jednak może to uniemożliwić dostęp do niektórych funkcji serwisu.
7. 3. Podczas korzystania z serwisu otrzymujemy i przechowujemy dane, które nie identyfikują konkretnej osoby i nie są osobiste: Adres IP użytkownika, wersję systemu operacyjnego, obecność lub brak zainstalowanego oprogramowania, wersję takiego oprogramowania itp. Wykorzystujemy te informacje do monitorowania i analizy trendów, administrowania serwisu, śledzenia ruchów użytkowników w serwisie, gromadzenia danych demograficznych i geograficznych o naszych bazach użytkowników jako całości. Nie łączymy takich danych z danymi osobowymi.
7. 4. Nasze Oświadczenia o ochronie prywatności zawarte w niniejszej Polityce nie mają zastosowania do plików cookie stron trzecich i nie mamy dostępu ani kontroli nad takimi plikami.

 
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8. 1. W przyszłości będziemy wprowadzać zmiany w niniejszej Polityce prywatności w związku z rozszerzeniem lub zmianą funkcji serwisu Relog.kz. Powiadomimy Cię o takich zmianach w Polityce, wysyłając wiadomość na twój adres e-mail lub umieszczając odpowiednie powiadomienie w serwisie.
8. 2. Wszystkie zmiany wprowadzone w niniejszej Polityce będą dostępne w nowej wersji, dostępnej pod adresem https://Relog.kz. Nowa wersja Polityki Prywatności wchodzi w życie nie wcześniej niż 30 dni od daty wysłania lub opublikowania powiadomienia. W każdym przypadku — korzystając z Serwisu,  wyrażasz zgodę na warunki Polityki prywatności w brzmieniu obowiązującym w momencie korzystania przez Ciebie z serwisu.
8. 3. Jeśli warunki niniejszej Polityki Prywatności nie są w pełni zrozumiałe, możesz skontaktować się z nami przed skorzystaniem z serwisu w celu uzyskania niezbędnych wyjaśnień. Tworząc Konto i/lub korzystając z usługi i / lub akceptując warunki niniejszej polityki w inny sposób, potwierdzasz, że rozumiesz wszystkie postanowienia niniejszej Polityki Prywatności i otrzymałeś od nas wszelkie niezbędne wyjaśnienia.
8. 4. W przypadku, gdy postanowienia różnych wersji językowych niniejszej Polityki Prywatności będą traktowane inaczej, pierwszeństwo będzie miała wersja w języku rosyjskim.
8. 5. Do niniejszej Polityki Prywatności oraz relacji między Relog.kz a Tobą w związku z korzystaniem z serwisu stosuje się prawo Republiki Kazachstanu.
 

Polityka prywatności dla aplikacji mobilnej

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. 1. Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką”) stosowana podczas korzystania z Aplikacji dotyczy relacji firmy i osoby fizycznej będącej Użytkownikiem Aplikacji, dotyczy informacji, które Spółka może uzyskać o Użytkowniku i od Użytkownika podczas rejestracji i podczas korzystania z tej Aplikacji.
1. 2. Pobieranie i korzystanie z Aplikacji oznacza bezwarunkową zgodę użytkownika na postanowienia Polityki Prywatności oraz określone w niej warunki gromadzenia i przetwarzania informacji.
1. 3. Dla celów niniejszej Polityki za dane osobowe Użytkownika rozumie się:
1.3.1. Dane osobowe, które Użytkownik samodzielnie udostępnia o sobie w trakcie korzystania z serwisów funkcjonalnych Aplikacji.
Obowiązkowe, w celu świadczenia serwisów funkcjonalnych, informacje podlegają wypełnieniu przez Użytkownika podczas rejestracji (zakładania konta).
W szczególności informacje te obejmują: imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu Użytkownika.
Po uzyskaniu zgody Użytkownika, Aplikacja zbiera dane geolokalizacji użytkownika, uzyskuje dostęp do galerii zdjęć i aparatu Użytkownika.
1.3.2 Dane, które są automatycznie przesyłane do serwisów Aplikacji podczas korzystania z nich za pomocą oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu Użytkownika. W tym adres IP (lub inny program, za pomocą którego uzyskuje się dostęp do serwisów), dane techniczne sprzętu i oprogramowania używanego przez Użytkownika, datę i godzinę dostępu do serwisów, adresy żądanych stron oraz wszelkie inne informacje niezbędne do prawidłowego działania Aplikacji i zapewnienia spełnienia wszystkich zapytań Użytkownika. Podczas korzystania z aplikacji możemy również zbierać pewne informacje o korzystaniu z Aplikacji, które nie dotyczą danych osobowych i nie są poufne. Tego rodzaju informacje są wybierane, na przykład podczas przesyłania danych — „Dane ruchu”. Zbieramy również informacje dotyczące wzorców ruchu użytkowników w Aplikacji i korzystania z jej funkcjonalności. Informacje te nie zawierają jednak żadnych danych, które mogłyby zidentyfikować Użytkownika. Uzyskane informacje są wykorzystywane do analizy i poprawy działania Aplikacji, w celu opracowania, ulepszenia i zapewnienia naszym użytkownikom funkcjonalności aplikacji spełniających ich żądania, poprawy jakości i szybkości jej działania.
1.3.3. Inne informacje o użytkowniku, których przetwarzanie jest przewidziane w Umowie Użytkownika.
1. 4. Pod przetwarzaniem danych osobowych rozumiane są działania (operację) z danymi osobowymi, w tym zbieranie, organizowanie, gromadzenie, przechowywanie, wyjaśnianie (aktualizowanie, modyfikowanie), wykorzystywanie, rozpowszechnianie (w tym przekazywanie transgraniczne), depersonalizacji, blokowania i niszczenia danych osobowych.
Dane osobowe przetwarzane są w sposób zautomatyzowany, z wykorzystaniem transmisji przez Internet, metodami przetwarzania mieszanego.
1. 5. Niniejsza Polityka dotyczy aplikacji mobilnych „Relog Driver, Relog Manager”. Firma nie kontroluje ani nie ponosi odpowiedzialności za inne aplikacje mobilne i strony internetowe osób trzecich, z których Użytkownik może samodzielnie korzystać pod  linkami dostępnymi i powiązanymi z powyższymi aplikacjami.
1. 6. Rejestrując się w Aplikacji Relog, Użytkownik dobrowolnie i w swoim interesie udostępnia swoje dane osobowe i inne informacje, zgadzając się tym samym z Warunkami korzystania z niniejszej Aplikacji i warunkami prywatności danych osobowych.
Podane dane osobowe mogą być modyfikowane (aktualizowane, uzupełniane) przez Użytkownika na jego prośbę.
1. 7. Spółka, zgodnie z ogólną zasadą, nie weryfikuje wiarygodności danych osobowych dostarczanych przez Użytkownika i nie sprawuje kontroli nad jego zdolnością prawną.
Spółka opiera się jednak na fakt, że Użytkownik dostarcza rzetelnych i wystarczających danych osobowych w kwestiach oferowanych w aplikacji oraz że Użytkownik utrzymuje te informacje na bieżąco.
1. 8. Spółka podejmuje niezbędne działania organizacyjne i techniczne w celu ochrony danych osobowych i innych informacji Użytkownika przed nieuprawnionym, nieuprawnionym lub przypadkowym dostępem, niewłaściwym wykorzystaniem, zniszczeniem, zmianą, blokowaniem, kopiowaniem, rozpowszechnianiem, a także przed innymi niewłaściwymi działaniami osób trzecich.

 

2. ZBIERANIE INFORMACJI
2.1. Zbieramy informacje o użytkownikach naszej Aplikacji automatycznie podczas korzystania z aplikacji.
2.1.1. Podczas rejestracji lub korzystania z niniejszej Aplikacji, Użytkownik udostępnia pewne wymagane informacje, które obejmują numer telefonu komórkowego lub adres e-mail lub inne dane kontaktowe (dalej - „dane osobowe”).
2.1.2. Zbieramy również wszelkie informacje, które użytkownik udostępnia podczas wypełniania dowolnych pól w Aplikacji, zgłaszania problemów z funkcjonowaniem i korzystaniem z usług Aplikacji, wysyłania przez Użytkownika wiadomości e-mail i wiadomości za pośrednictwem Aplikacji.
2.1.3. W ramach funkcjonalnych Usług Aplikacji Użytkownik może dodawać komentarze, tworzyć wiadomości na czacie aplikacji, umieszczać statusy aplikacji w aplikacji.
 

3. SPOSOBY ZBIERANIA INFORMACJI
3.1. Podczas pobierania, uzyskiwania dostępu i korzystania z Aplikacji w celu zebrania określonego rodzaju (typu) informacji wykorzystuje się technologię automatycznego gromadzenia i śledzenia informacji, w szczególności w celu zebrania następujących informacji:
3.1.1. Szczegóły użytkowania, w tym dane logowania i wykorzystania innych zasobów informacyjnych, z którymi Użytkownik jest powiązany, do których Użytkownik ma dostęp i korzysta w aplikacji.
3.1.2. Informacje o urządzeniu, w tym informacje o Twoim urządzeniu mobilnym i połączeniu internetowym, w tym unikalny identyfikator urządzenia, adres IP, system operacyjny, typ przeglądarki, informacje o sieci komórkowej i numer telefonu urządzenia itp.
3.1.3. Zapisane informacje i pliki. Aby normalnie funkcjonować, aplikacja musi uzyskać dostęp do kamery użytkownika i uzyskać dostęp do galerii zdjęć.
Jeśli nie chcesz, abyśmy zbierali którekolwiek z powyższych informacji, nie pobieraj ani nie korzystaj z tej Aplikacji. Wszystkie materiały już zebrane przez Aplikację podczas korzystania z Aplikacji przez Użytkownika są przechowywane w bazie danych Aplikacji zgodnie z wymogami norm międzynarodowych i ustawodawstwem Republiki Kazachstanu.
3.2. Aplikacja może również zbierać informacje w czasie rzeczywistym o lokalizacji urządzenia za pomocą sygnałów nawigacyjnych i usług lokalizacyjnych, danych geolokalizacyjnych. Informacje o lokalizacji mogą być wykorzystane do pokazania lokalizacji towarów dostarczanych przez Użytkownika do klienta i dyspozytora. Również dane o lokalizacji są zapisywane w celu śledzenia trasy Plan-fakt trasy Użytkownika do raportowania dla dyspozytora.
Użytkownik może wyłączyć funkcję udostępniania informacji o lokalizacji za pomocą ustawień urządzenia, chociaż może to ograniczyć możliwości Aplikacji.
3.3. Spółka nie kontroluje technologii śledzenia stosowanych przez osoby trzecie ani sposobu ich wykorzystania. Jeśli Użytkownik ma pytania dotyczące reklam lub innych ukierunkowanych treści dostarczanych przez osoby trzecie, zalecamy skontaktowanie się bezpośrednio z dostawcą tego rodzaju informacji.
 

4. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW
4. 1. Aplikacja gromadzi i przechowuje dane osobowe, które są niezbędne do zapewnienia prawidłowego i szybkiego działania Aplikacji i/lub realizacji umów z Użytkownikiem.
4.2. aplikacja przetwarza Dane osobowe (dane) użytkownika w następujących celach:
4.2.1. Identyfikacji Użytkownika, w tym podczas rejestracji w aplikacji i tworzenia konta Użytkownika, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Aplikacji.
4.2.2. Zapewnienia użytkownikowi dostępu do spersonalizowanych zasobów Aplikacji.
4.2.3. Uzyskanie od Użytkownika informacji zwrotnych, w tym skierowanie powiadomienia, zapytania dotyczącego korzystania z Aplikacji, zmiany funkcjonalności Aplikacji, dostępności dostępnych aktualizacji Aplikacji, zmiany w dowolnych produktach lub usługach, które oferujemy lub świadczymy itp.
4.2.4. Potwierdzenia wiarygodności i kompletności danych osobowych przekazanych przez Użytkownika.
4.2.5. Zapewnienia Użytkownikowi obsługi klienta i wsparcia technicznego w przypadku wystąpienia problemów związanych z korzystaniem z Aplikacji.
 

5. DOSTĘP I ZMIANA DANYCH OSOBOWYCH
5. 1. Użytkownik może przeglądać i modyfikować dane osobowe, logując się do Aplikacji lub na stronie profilu osobistego.
5. 2. Spółka ma prawo do usunięcia danych osobowych i konta Użytkownika, jeżeli główny Użytkownik systemu Relog wyraził chęć usunięcia danego Użytkownika.
5. 3. Użytkownik systemu Relog (menedżer) może usunąć konto Użytkownika, gdy Użytkownik zostanie zwolniony z pracy.
 
6. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH.
6.1. Firma podejmuje niezbędne i wystarczające działania organizacyjne i techniczne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych Użytkowników przed przypadkową utratą, nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem, zmianą i ujawnieniem informacji.
6.2. Informacje dostarczane przez Użytkowników Aplikacji są przechowywane na bezpiecznych serwerach za zaporami sieciowymi.
6. 3. Bezpieczeństwo i ochrona informacji o użytkowniku również zależy od Ciebie. Dostęp do aplikacji jest chroniony hasłem, upewnij się, że Twoje hasło nie jest dostępne dla osób trzecich, które nie mają dostępu do Aplikacji Relog.
6. 4. Ponadto zachęcamy do zachowania ostrożności podczas korzystania z Aplikacji w miejscach publicznych. Informacje udostępniane w miejscach publicznych mogą być przeglądane przez dowolnego użytkownika aplikacji lub inne osoby.
6. 5. Niestety przesyłanie informacji przez internet i platformy mobilne nie jest całkowicie bezpieczne. Chociaż Spółka dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe użytkowników, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa informacji przesyłanych za pośrednictwem naszej Aplikacji. Wszelkie przekazywanie danych osobowych odbywa się na Twoją odpowiedzialność.
Spółka nie ponosi również odpowiedzialności za działania użytkowników mające na celu ominięcie jakichkolwiek ustawień prywatności i/lub naruszenie środków bezpieczeństwa, których zalecamy przestrzegać.
 
7. ZMIANY W NASZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI
7.1. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym czasie i bez uprzedniego ostrzeżenia i zgody Użytkownika.
7.2. Data ostatniej zmiany Polityki prywatności jest podana w górnej części strony. Użytkownik jest odpowiedzialny za okresowe odwiedzanie tej strony Polityki Prywatności w celu sprawdzenia zmian i / lub zapoznania się z nimi.
7.3. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z aplikacji, po wprowadzeniu zmian w Polityce prywatności, jest uważane za bezwarunkowe przyjęcie przez Użytkownika tych zmian.
W związku z tym należy okresowo sprawdzać Aplikację pod kątem aktualizacji w Polityce prywatności.
W przypadku braku zgody na zmiany warunków gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych i innych informacji, Użytkownik ma prawo jednostronnie zaprzestać korzystania z Aplikacji i usunąć aplikację z urządzenia.
 

8. DANE KONTAKTOWE
W przypadku pytań związanych z niniejszą Polityką Prywatności i / lub funkcjonowaniem Aplikacji prosimy o kontakt poprzez e-mail: support@relog.kz..